Φενεός

Στοιχεία Αξιοθέατου
Περιοχή: Κορινθία
Ο πρώτος οικισμός στο Φενεό δημιουργήθηκε από τους Πελασγούς, ενώ αργότερα, γύρω στα 1.900 π.Χ., κατοικήθηκε από Αρκάδες. Το 1.500 π.Χ. οι Αχαιοί, δημιούργησαν το Μυκηναϊκό κέντρο του Φενεού, και έλαβαν μέρος στον Τρωικό Πόλεμο, με εξήντα πολεμιστές υπό την αρχηγία του βασιλιά των Αρκάδων, Αγαθήνορα. Η ακρόπολη της Αρχαίας Φενεού τοποθετείται κοντά στο σημερινό χωριό Αρχαία Φενεός, για τους παλιότερους «Καλύβια», στα βορειοδυτικά κράσπεδα της φενεατικής πεδιάδας. Ανασκάφηκε ανάμεσα στα 1958-1961 από την έφορο κ. Ε. Δεϊλάκη. Η έρευνα αποκάλυψε ναό αφιερωμένο – σύμφωνα με τις επιγραφές – στον Ασκληπιό. Οι διαστάσεις του κτίσματος είναι 10 × 6,10 μέτρα. Βρέθηκε επίσης ορθογώνιο βάθρο πάνω στο οποίο υπήρχαν δύο πελώρια μαρμάρινα πόδια με σανδάλια μήκους 80 εκατοστών το καθένα. Πίσω από το βάθρο βρέθηκε γυναικείο μαρμάρινο κεφάλι ύψους 80 εκατοστών με μάτια από αλάβαστρο. Τα δύο αγάλματα παριστάνουν τον Ασκληπιό και την Υγεία και χρονολογούνται στα 150 π.Χ. Στην Αρχαία Φενεό υπάρχει μικρό αρχαιολογικό μουσείο όπου και εκτίθενται όλα τα ευρήματα, με πιο εντυπωσιακό το μαρμάρινο κεφάλι της Υγείας.
Κοινοποίηση: