Ταβέρνα Βασιλικός

Στοιχεία Εστιατορίου
Περιοχή: Βαλτεσινίκο, Αρκαδία
Τηλέφωνο: 30 27950-82113, 30 27950-82300
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Βασιλικός Χαράλαμπος
Κοινοποίηση: