Αρχαία Τιτάνη

Στοιχεία Αξιοθέατου
Περιοχή: Κορινθία
Γεωγραφική θέση: Τιτάνη Κορινθίας 20200, Ελλάδα
37° 55′ 9.4224″ N, 22° 37′ 18.1488″ E
Η αρχαία Τιτάνη υπαγόταν στο κράτος της Σικυώνας, είχε ονομαστεί έτσι από τον Τιτάνα αδελφό του Ήλιου. Ο Παυσανίας πηγαίνοντας εκεί από την Σικυώνα μας λέει ότι ακολούθησε έναν ευθύ δρόμο. Στην πόλη υπήρχε το Ασκληπείο και είχε χτιστεί από τον Αλεξάνορα, γιο του Μαχάονα, εγγονό του Ασκληπιού. Ναός της Αθηνάς με δύο ξόανα του Ασκληπιού και της Υγείας  την εποχή που πέρασε ο Παυσανίας ο βωμός ήταν κατεστραμμένος από κεραυνό. Επίσης υπήρχε και βωμός του Ανέμου  όπου ετήσια γίνονταν τελετές και εξορκισμοί της Μήδειας, για να καθησυχάσουν τους ανέμους. Η αρχαία πόλη έχει ανασκαφεί, ορατά είναι η αρχαία ακρόπολη και λείψανα κτιρίων.
Κοινοποίηση: