Αναβίωση των Νεμέων Αγώνων

Στοιχεία Δραστηριότητας
Περιοχή: Νεμέα, Κορινθία
Σύλλογος Αναβίωσης Νεμέων Αγώνων
τ.θ. 2016 – Νεμέα 205 00
Τηλέφωνο και FAX: 27460-24125
email: info@nemeangames.org
http://nemeangames.org
Αναβίωση των Νεμέων Αγώνων πεποίθησή μας είναι ότι οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες, παρά την προφανή, από πολλές απόψεις, επιτυχία τους, όλο και απομακρύνονται από το μέσο άνθρωπο. Δική μας επιδίωξη είναι η δυνατότητα καθολικής συμμετοχής των ανθρώπων σε αγώνες που θα λαμβάνουν χώρα στην ιερή αρχαία γη της Ελλάδας και θα αναβιώνουν το Πνεύμα του Ολυμπισμού. Και θα πετύχουμε το σκοπό μας ζωντανεύοντας αυθεντικές αρχαίες αθλητικές συνήθειες, στο αρχαίο Στάδιο της Νεμέας.
Κοινοποίηση: